Auto noma
Sevilla
Kļūda
Spanija // Sevilla
Mainīt datus

Auto noma Sevilla:Sixt auto nomas rezervācija tie¨saistē

Sevilja, flamenko dejas dzimtene, viena no popul%u0101r%u0101kaj%u0101m Sp%u0101nijas pils%u0113t%u0101m, ce%u013Cot%u0101jiem pied%u0101v%u0101 tik daudz aizraujo%u0161a! Izv%u0113lieties sev piem%u0113rot%u0101ko nomas auto no Sixt rent a car nomas automa%u0161%u012Bnu kl%u0101sta un apce%u013Cojiet Sevilju un t%u0101s apk%u0101rtni ar %u0113rt%u012Bb%u0101m. Sixt auto noma Sevilj%u0101 pied%u0101v%u0101 pla%u0161u nomas auto izv%u0113li, tai skait%u0101 viegl%u0101s automa%u0161%u012Bnas, apvidus automa%u0161%u012Bnas, sporta auto, kabrioletus un 4X4, lai nodro%u0161in%u0101tu tie%u0161i J%u016Bsu ce%u013Cojuma galam%u0113r%u0137im piem%u0113rot%u0101ko nomas auto. Ce%u013Cot%u0101ju %u0113rt%u012Bb%u0101m Sevilj%u0101 atrodas divas Sixt auto nomas fili%u0101les, Seviljas lidost%u0101 un Seviljas dzelzce%u013Ca stacij%u0101. Izv%u0113lieties sev %u0113rt%u0101ko auto nomas atra%u0161an%u0101s vietu Sevilj%u0101 un p%u0101rliecinieties, ka kop%u0101 ar Sixt auto noma ir pavisam vienk%u0101r%u0161a.

 
 • Sevilla lidosta

  Sixt Auto noma
  Aeropuerto de Sevilla
  41020 Sevilla

  Pi. - Sv.07:00 - 24:00
  Brīvdiena07:00 - 24:00

  24 h saņem¨ana
  24 h atgriešana

  Pieejamās auto klases: Automašīnas un apvidus automašīnas, Sporta automašīnas un kabrioleti, 4X4

 • Sevilja Santa Justa Dz.stacija

  Sixt Auto noma
  Avda. Kansas City s/n
  41007 Sevilla

  Pi. - Sv.07:30 - 22:30
  Brīvdiena07:30 - 22:30

  24 h saņem¨ana
  24 h atgriešana

  Pieejamās auto klases: Automašīnas un apvidus automašīnas, Sporta automašīnas un kabrioleti, 4X4, Kravas automa¨īna

Sixt auto noma Sevilj%u0101, Sp%u0101nij%u0101

Sixt auto nomas pakalpojumi Sevilj%u0101

Iz%u012Br%u0113jiet Sixt nomas auto Sevilj%u0101 un iepaz%u012Bstiet %u0161o Andal%u016Bzijas provinci. Rezerv%u0113jiet savu nomas auto jau iepriek%u0161 un izmantojiet m%u016Bsu pied%u0101v%u0101t%u0101s papildus izv%u0113les iesp%u0113jas, t%u0101das k%u0101 navig%u0101cija, lai br%u012Bvi un bez raiz%u0113m p%u0101rvietotos pa apk%u0101rtni, b%u0113rnu autos%u0113dekl%u012B%u0161i, ja ce%u013Cojat kop%u0101 ar b%u0113rniem, vai papildus auto apdro%u0161in%u0101%u0161ana v%u0113l dro%u0161%u0101kam ce%u013Cojumam. Ja pl%u0101nojat doties gar%u0101k%u0101 braucien%u0101, tad Jums iesp%u0113jams noder%u0113s t%u0101da papildus izv%u0113le, k%u0101 neierobe%u017Eots nobraukums. L%u016Bdzu %u0146emiet v%u0113r%u0101, ka m%u0113s varam garant%u0113t noteikt%u0101s kategorijas automobi%u013Cu pieejam%u012Bbu, bet ne konkr%u0113tu auto marku un modeli.

Ko apskat%u012Bt Sevilj%u0101, ce%u013Cojot ar nomas auto

Andal%u016Bzijas re%u0123iona galvaspils%u0113ta Sevilja ir ceturt%u0101 liel%u0101k%u0101 Sp%u0101nijas pils%u0113ta. Braucot ar nomas auto, Jums b%u016Bs iesp%u0113ja apskat%u012Bt pils%u0113tas interesanto arhitekt%u016Bru, kur%u0101 savas p%u0113das atst%u0101jusi gan krist%u012Bg%u0101, gan islama kult%u016Bra. Dodieties uz Seviljas katedr%u0101li, kas ir viena no visliel%u0101kaj%u0101m pasaules katedr%u0101l%u0113m, un kuras tornis ir augst%u0101kais Seviljas punkts. Izp%u0113tiet ar%u0101bu atst%u0101to kult%u016Bras mantojumu. Apmekl%u0113jiet karaliskos Alkazar d%u0101rzus, kas ir viena no skaist%u0101kaj%u0101m Seviljas viet%u0101m. Iegriezieties Sp%u0101nijas laukum%u0101, kas ar%u012B atrodas br%u012Bni%u0161%u0137%u012Bg%u0101 park%u0101, kur netr%u016Bkst str%u016Bklaku, eksotisku putnu un augu. Izp%u0113tiet Arheolo%u0123ijas muzeju, kas ir viens no lab%u0101kajiem Eirop%u0101. Nogar%u0161ojiet v%u012Bnu, j%u016Bras veltes un tradicion%u0101li pagatavotus %u0113dienus no Andal%u016Bzijas produktiem, iegrie%u017Eoties bistro vai %u0113dn%u012Bc%u0101s, kas atrodas mazaj%u0101s ieli%u0146%u0101s t%u0101l%u0101k no pils%u0113tas centra. Ar nomas auto J%u016Bs %u0113rti varat sasniegt ar%u012B interesantas vietas %u0101rpus Seviljas. Ce%u013Cojot ar nomas auto J%u016Bs pasp%u0113siet apskat%u012Bt un izbaud%u012Bt vair%u0101k no %u0161%u012Bs pils%u0113tas un t%u0101s apk%u0101rtnes!

 
 

Jūsu ieguvumi ar Sixt

 • Sixt zemākās cenas garantija
 • Jauni auto - vidēji ne vecāki kā 3 mēne¨i
 • Free cancellation and reservation changes when you pay on arrival
 • Miles & More - saņemiet punktus
 • Nekādu slēpto izmaksu
 • Vācijas lielākā un labākā auto noma
 • Nekādas kredītkartes maksas
 • Izcils klientu serviss 24/7