Auto noma
Aalborg
Kļūda
Danija // Aalborg
Mainīt datus

Auto noma Aalborg:Sixt auto nomas rezervācija tie¨saistē

 
 • Aalborg Lidosta

  Sixt Auto noma
  Ny Lufthavnsvej 100
  9400 Nørresundby

  Pi. - Pi.07:45 - 22:30
  Se.09:30 - 16:00
  Sv.09:30 - 23:00
  Brīvdienās09:30 - 16:00

  24 h atgriešana

  Pieejamās auto klases: Automašīnas un apvidus automašīnas, Sporta automašīnas un kabrioleti, 4X4, Kravas mikroautobusi

 • Aalborg City Center

  Sixt Auto noma
  John F. Kennedys Pl. 1
  9000 Aalborg

  Pi. - Pi.08:00 - 18:00

  Pieejamās auto klases: Automašīnas un apvidus automašīnas, 4X4

Sixt auto noma %u0100lborg%u0101, D%u0101nij%u0101

##Esiet laipni gaid%u012Bti Sixt rent a car auto nomas fili%u0101l%u0113 %u0100lborg%u0101! Izv%u0113lieties sev piem%u0113rot%u0101ko nomas auto no Sixt nomas automa%u0161%u012Bnu kl%u0101sta un apce%u013Cojiet %u0161o D%u0101nijas re%u0123ionu ar %u0113rt%u012Bb%u0101m. Sixt rent a car auto noma %u0100lborg%u0101 ce%u013Cot%u0101jiem pied%u0101v%u0101 augstas kvalit%u0101tes nomas automa%u0161%u012Bnas par izdev%u012Bg%u0101m cen%u0101m. M%u016Bsu pla%u0161aj%u0101 nomas auto kl%u0101st%u0101 pieejamas gan ekonomiskas viegl%u0101s automa%u0161%u012Bnas, apvidus automa%u0161%u012Bnas un sporta auto, gan kabrioleti un 4X4, lai nodro%u0161in%u0101tu tie%u0161i J%u016Bsu ce%u013Cojuma galam%u0113r%u0137im piem%u0113rot%u0101ko nomas auto. Neatkar%u012Bgi no t%u0101, vai v%u0113laties palikt pils%u0113t%u0101 vai iepaz%u012Bt t%u0101s apk%u0101rtni, Sixt auto nomas pied%u0101v%u0101jum%u0101 J%u016Bs atrad%u012Bsiet tie%u0161i savam ce%u013Cojumam vispiem%u0113rot%u0101ko auto. %u0122imenes ar b%u0113rniem, parasti ce%u013Cojot, priek%u0161roku dot ietilp%u012Bg%u0101k%u0101m apvidus automa%u0161%u012Bn%u0101m, savuk%u0101rt, tie, kuri bauda ce%u013Cojumu divat%u0101, iesp%u0113jams v%u0113l%u0113sies pavad%u012Bt laiku gar%u0101kos izbraucienos kompakt%u0101 un ekonomisk%u0101 vieglaj%u0101 automa%u0161%u012Bn%u0101.## Sixt auto nomas pakalpojumi %u0100lborg%u0101 ##Iz%u012Br%u0113jiet Sixt nomas auto %u0100lborg%u0101 un iepaz%u012Bstiet lab%u0101k %u0161o D%u0101nijas provinci. Rezerv%u0113jiet savu nomas auto jau iepriek%u0161 un izmantojiet m%u016Bsu pied%u0101v%u0101t%u0101s papildus izv%u0113les iesp%u0113jas, t%u0101das k%u0101 navig%u0101cija, lai br%u012Bvi un bez raiz%u0113m p%u0101rvietotos pa apk%u0101rtni, b%u0113rnu autos%u0113dekl%u012B%u0161i, ja ce%u013Cojat kop%u0101 ar b%u0113rniem, vai papildus auto apdro%u0161in%u0101%u0161ana v%u0113l dro%u0161%u0101kam ce%u013Cojumam. Ja pl%u0101nojat doties gar%u0101k%u0101 braucien%u0101, tad Jums noder%u0113s t%u0101da papildu izv%u0113le, k%u0101 neierobe%u017Eots nobraukums. L%u016Bdzu, %u0146emiet v%u0113r%u0101, ka m%u0113s varam garant%u0113t noteikt%u0101s kategorijas automobi%u013Cu pieejam%u012Bbu %u0100lborgas Sixt rent a car auto nomas fili%u0101l%u0113, bet ne konkr%u0113tu auto marku un modeli. Kop%u0101 ar Sixt auto noma %u0100lborg%u0101 ir ne tikai augst%u0101 kvalit%u0101t%u0113, bet ar%u012B vienk%u0101r%u0161a, nodro%u0161inot %u0101tru un %u0113rtu apkalpo%u0161anu.## Ko apskat%u012Bt %u0100lborg%u0101, ce%u013Cojot ar nomas auto ##%u0100lborga pievelk ce%u013Cot%u0101jus ar sav%u0101m v%u0113sturiskaj%u0101m %u0113k%u0101m, muzejiem, bazn%u012Bc%u0101m un parkiem. Katru gadu maija beig%u0101s %u0100lborg%u0101 norisin%u0101s %u0100lborgas karniv%u0101ls, kas ir viens no liel%u0101kajiem festiv%u0101liem Skandin%u0101vij%u0101, un kuru ik gadu apmekl%u0113 100 t%u016Bksto%u0161i cilv%u0113ku. Ar nomas auto dodieties uz %u0100lborgas V%u0113stures muzeju, kas ir viens no vec%u0101kajiem D%u0101nijas re%u0123ion%u0101lajiem muzejiem. Apmekl%u0113jiet %u0100lborgas Modern%u0101s M%u0101kslas muzeju, kas interesants ne tikai savas lielisk%u0101s m%u0101kslas kolekcijas d%u0113%u013C, bet ar%u012B iev%u0113rojams k%u0101 arhitekt%u016Bras objekts. Muzeja %u0113ka ir pasaules slaven%u0101 somu arhitekta Alvara Alto vien%u012Bgais projekt%u0113tais muzejs %u0101rpus Somijas. Apskatiet Kildeparku (Kildeparken), vienu no %u0100lborgas vec%u0101kajiem parkiem. Parks ir paz%u012Bstams klasisko m%u0101kslas darbu, skulpt%u016Bru un str%u016Bklaku d%u0113%u013C. Izstaig%u0101jiet Jaunavas Annas ielu (Jomfru Ane Gade), kas ir viena no popul%u0101r%u0101kaj%u0101m %u0100lborgas, ja ne pat visas D%u0101nijas iel%u0101m daudzo kafejn%u012Bcu un restor%u0101nu, klubu un b%u0101ru d%u0113%u013C. Ce%u013Cojot ar nomas auto, J%u016Bs pasp%u0113siet apskat%u012Bt un izbaud%u012Bt vair%u0101k no %u0161%u012Bs pievilc%u012Bg%u0101s pils%u0113tas!

 
 

Jūsu ieguvumi ar Sixt

 • Sixt zemākās cenas garantija
 • Jauni auto - vidēji ne vecāki par 3 mēnešiem
 • Bezmaksas atcelšana un datu maiņa, izvēloties maksāt, saņemot automašīnu
 • Miles & More - saņemiet punktus
 • Nekādu slēpto izmaksu
 • Vācijas lielākā un labākā auto noma
 • Nekādas kredītkartes maksas
 • Izcils klientu apkalpošanas serviss