Auto noma
Dallas
Kļūda
Amerikas Savienotas Valstis // Dallas
Mainīt datus

Auto noma Dallas:Sixt auto nomas rezervācija tiešsaistē

 
 • Dalasa/Fort Worth Lidosta

  Sixt Auto noma
  2424 East 38th Street
  75261-9428 Dallas

  Pi. - Sv.04:00 - 01:00
  Brīvdiena04:00 - 01:00

  24 h atgriešana

  Pieejamās auto klases: Automašīnas un apvidus automašīnas, Sporta automašīnas un kabrioleti, 4X4

 • Dalasa Addison/Marriott Quorum

  Sixt Auto noma
  14901 Dallas Pkwy
  75254-7551 Dallas

  Pi. - Sv.07:00 - 19:00
  Brīvdiena07:00 - 19:00

  24 h atgriešana

  Pieejamās auto klases: Automašīnas un apvidus automašīnas, Sporta automašīnas un kabrioleti, 4X4

Sixt auto noma Dalas%u0101, Amerikas Savienotaj%u0101s Valst%u012Bs

##Dalasa, ceturt%u0101 liel%u0101k%u0101 Amerikas Savienoto Valstu metropole un noz%u012Bm%u012Bgs ekonomikas centrs, ce%u013Cot%u0101jiem pied%u0101v%u0101 tik daudz aizraujo%u0161a. Izv%u0113lieties sev piem%u0113rot%u0101ko nomas auto no Sixt rent a car nomas automa%u0161%u012Bnu kl%u0101sta un iepaz%u012Bstiet %u0161o daudzveid%u012Bgo un multikultur%u0101lo pils%u0113tu un t%u0101s apk%u0101rtni, ce%u013Cojot ar %u0113rt%u012Bb%u0101m. Sixt auto noma Dalas%u0101 pied%u0101v%u0101 pla%u0161u nomas automa%u0161%u012Bnu izv%u0113li, tai skait%u0101 ekonomiskas viegl%u0101s automa%u0161%u012Bnas, apvidus automa%u0161%u012Bnas, sporta auto, kabrioletus un 4X4, lai nodro%u0161in%u0101tu tie%u0161i J%u016Bsu ce%u013Cojuma galam%u0113r%u0137im vispiem%u0113rot%u0101ko nomas auto. Ce%u013Cot%u0101ju %u0113rt%u012Bb%u0101m Dalas%u0101 atrodas divas Sixt auto nomas fili%u0101les, Dalasas lidost%u0101 un Dalasas pils%u0113tas centr%u0101. Izv%u0113lieties sev %u0113rt%u0101ko auto nomas atra%u0161an%u0101s vietu Dalas%u0101 un p%u0101rliecinieties, ka kop%u0101 ar Sixt auto noma ir pavisam vienk%u0101r%u0161a. ## Sixt auto nomas pakalpojumi Dalas%u0101 ##Iz%u012Br%u0113jiet Sixt nomas auto Dalas%u0101 un dodieties iepaz%u012Bt pils%u0113tu un t%u0101s apk%u0101rtni. Rezerv%u0113jiet savu nomas auto Dalas%u0101 jau iepriek%u0161 un izmantojiet m%u016Bsu pied%u0101v%u0101t%u0101s papildus izv%u0113les iesp%u0113jas, t%u0101das k%u0101 navig%u0101cija, lai br%u012Bvi un bez raiz%u0113m p%u0101rvietotos pa apk%u0101rtni. Ja ce%u013Cojat kop%u0101 ar b%u0113rniem, Jums b%u016Bs nepiecie%u0161ami b%u0113rnu autos%u0113dekl%u012B%u0161i dro%u0161%u012Bbai. Ja pl%u0101nojat doties gar%u0101k%u0101 braucien%u0101, tad Jums noder%u0113s t%u0101da papildu izv%u0113le, k%u0101 neierobe%u017Eots nobraukums. Izv%u0113lieties sev izdev%u012Bg%u0101ko Sixt rent a car auto nomas punkta atra%u0161an%u0101s vietu Dalas%u0101 un uzziniet vair%u0101k par taj%u0101 pieejamajiem pied%u0101v%u0101jumiem. L%u016Bdzu, %u0146emiet v%u0113r%u0101, ka m%u0113s varam garant%u0113t noteikt%u0101s kategorijas automobi%u013Cu pieejam%u012Bbu, bet ne konkr%u0113tu nomas auto marku un modeli.## Ko apskat%u012Bt Dalas%u0101, ce%u013Cojot ar nomas auto ##Ar nomas auto J%u016Bs var%u0113siet iepaz%u012Bt Dalasu %u0113rti un bez steigas. Ja J%u016Bs interes%u0113 m%u0101ksla, tad dodieties uz Dalasas M%u0101kslas muzeju vai Na%u0161eru Skulpt%u016Bru centru. Na%u0161eru skulpt%u016Bru centr%u0101 iesp%u0113jams apskat%u012Bt vienu no pasaules lab%u0101kaj%u0101m m%u016Bsdienu skulpt%u016Bru kolekcij%u0101m. Iegriezieties Dalasas Arbor%u0113tum%u0101 un Bot%u0101niskaj%u0101 d%u0101rz%u0101, kas ir viena no pils%u0113tas viesu visvair%u0101k iecien%u012Bt%u0101kaj%u0101m apskates viet%u0101m. Ja ce%u013Cojiet kop%u0101 ar b%u0113rniem, %u0161%u012B b%u016Bs %u012Bsti piem%u0113rota vieta ar%u012B vi%u0146iem. Ar Sixt rent a car nomas auto J%u016Bs varat ne tikai apskat%u012Bt Dalasu, bet ar%u012B %u0113rti sasniegt interesantas apskates vietas %u0101rpus pils%u0113tas. Dalasas apk%u0101rtn%u0113 ir vair%u0101kas vietas, kas paz%u012Bstamas ar skaisto dabu, un mazpils%u0113tas, kas apbur ce%u013Cot%u0101jus ar savu %u0161armu. Ar nomas auto dodieties no Dalasas uz Hailandes Vilid%u017Eu (Highland Village), kas ce%u013Cot%u0101jiem pied%u0101v%u0101 gan pastaigu takas, gan ezerus, kuros var baud%u012Bt laivu braucienus, atp%u016B%u0161oties no pils%u0113tas k%u0146adas un steigas. Ar nomas auto J%u016Bs varat doties ar%u012B uz Kamerona parku (Cameron Park), lai baud%u012Btu da%u017E%u0101das aktivit%u0101tes un apskat%u012Btu zoo. Ce%u013Cojot ar nomas auto J%u016Bs Dalas%u0101 un t%u0101s apk%u0101rtn%u0113 pasp%u0113siet apskat%u012Bt un izdar%u012Bt vair%u0101k!

 
 

Jūsu ieguvumi ar Sixt

 • Sixt zemākās cenas garantija
 • Jauni auto - vidēji ne vecāki par 3 mēnešiem
 • Bezmaksas atcelšana un datu maiņa, izvēloties maksāt, saņemot automašīnu
 • Miles & More - saņemiet punktus
 • Nekādu slēpto izmaksu
 • Vācijas lielākā un labākā auto noma
 • Nekādas kredītkartes maksas
 • Izcils klientu serviss 24/7