Auto noma
Beverly Hills, CA
Kļūda
Amerikas Savienotas Valstis // Beverly Hills, CA
Mainīt datus

Auto noma Beverly Hills, CA:Sixt auto nomas rezervācija tiešsaistē

 
 • Beverlihilsa
  264 S La Cienega Blvd
  90211-3302 Beverly Hills

  Pi. - Pi.07:00 - 19:00
  Se. - Sv.09:00 - 19:00
  Brīvdiena07:00 - 19:00
  Rezervēt šajā nomas punktā

 • Beverlihilsa

  Sixt Auto noma
  264 S La Cienega Blvd
  90211-3302 Beverly Hills

  Pi. - Pi.07:00 - 19:00
  Se. - Sv.09:00 - 19:00
  Brīvdiena07:00 - 19:00

  Pieejamās auto klases: Automašīnas un apvidus automašīnas, Sporta automašīnas un kabrioleti, 4X4

Sixt auto noma Beverlihils%u0101, Amerikas Savienotaj%u0101s Valst%u012Bs ##Beverlihilsa ir viens no paz%u012Bstam%u0101kajiem Losand%u017Eelosas rajoniem, galvenok%u0101rt k%u0101 vieta, kur dz%u012Bvo pasaules bag%u0101t%u0101kie un slaven%u0101kie cilv%u0113ki. Izv%u0113loties Sixt rent a car izdev%u012Bgos auto %u012Bres pied%u0101v%u0101jumus, jebkuram ir iesp%u0113ja p%u0101rvietoties pa Beverlihilsu %u0113rti un ar stilu. Sixt auto noma Beverlihils%u0101 pied%u0101v%u0101 pla%u0161u augstas kvalit%u0101tes nomas automa%u0161%u012Bnu kl%u0101stu, s%u0101kot no luksus automa%u0161%u012Bn%u0101m l%u012Bdz pat 4X4, lai katrs var%u0113tu atrast savam ce%u013Cojumam piem%u0113rot%u0101ko nomas auto par izdev%u012Bgu cenu. Neskatoties uz to, vai esat ieradu%u0161ies Beverlihils%u0101 uz da%u017E%u0101m dien%u0101m, ned%u0113%u013Cu vai uz m%u0113nesi, izmantojiet Sixt auto nomas pakalpojumus un izbaudiet laiku Beverlihils%u0101 komfortabli! ## Sixt auto nomas pakalpojumi Beverlihils%u0101 ##Iz%u012Br%u0113jiet Sixt nomas auto Beverlihils%u0101 un iepaz%u012Bstiet %u0161o Amerikas Savienoto Valstu pils%u0113tu sev v%u0113lam%u0101 temp%u0101. Neatkar%u012Bgi no t%u0101, vai J%u016Bsu ce%u013Cojumam piem%u0113rot%u0101ka b%u016Bs kompakta viegl%u0101 automa%u0161%u012Bna, apvidus auto, sporta automa%u0161%u012Bna, kabriolets vai 4X4, Sixt auto noma Beverlihils%u0101 Jums to var pied%u0101v%u0101t. Rezerv%u0113jiet nomas auto jau iepriek%u0161 un iek%u013Caujiet auto %u012Bres l%u012Bgum%u0101 ar%u012B k%u0101du no m%u016Bsu izdev%u012Bgajiem papildus pied%u0101v%u0101jumiem, k%u0101, piem%u0113ram, navig%u0101ciju, lai orient%u0113%u0161an%u0101s apk%u0101rtn%u0113 Jums nesag%u0101d%u0101tu nek%u0101das raizes, b%u0113rnu autos%u0113dekl%u012B%u0161us, ja ce%u013Cojum%u0101 dodaties kop%u0101 ar b%u0113rniem, vai papildus auto apdro%u0161in%u0101%u0161anu J%u016Bsu dro%u0161%u012Bbai. Ja pl%u0101nojat doties gar%u0101k%u0101 ce%u013Cojum%u0101, Sixt auto noma pied%u0101v%u0101 ar%u012B t%u0101das izv%u0113les iesp%u0113jas, k%u0101 neierobe%u017Eots nobraukums. L%u016Bdzu %u0146emiet v%u0113r%u0101, ka m%u0113s varam garant%u0113t noteikt%u0101s kategorijas automobi%u013Cu pieejam%u012Bbu Beverlihilsas Sixt rent a car auto nomas punkt%u0101, ta%u010Du ne konkr%u0113tu auto marku un modeli.## Ko apskat%u012Bt Beverlihils%u0101, ce%u013Cojot ar nomas auto ##Beverlihilsa atrodas pavisam tuvu daudziem no Losand%u017Eelosas skaist%u0101kajiem rajoniem. Ar nomas auto J%u016Bs var%u0113siet ne tikai apskat%u012Bt Beverlihilsu, bet doties t%u0101l%u0101k, lai iepaz%u012Btu ar%u012B t%u0101s pievilc%u012Bgo apk%u0101rtni, piem%u0113ram, piest%u0101jot Vestvud%u0101 (West Hollywood) un Bel%u0113r%u0101 (Bel Air). Auto noma pal%u012Bdz%u0113s Jums %u012Bs%u0101 laik%u0101 pab%u016Bt ar%u012B Beverlihilsas noz%u012Bm%u012Bg%u0101kaj%u0101s viet%u0101s, k%u0101 piem%u0113ram Rodeo Drive, kas ir viena no visgrezn%u0101kaj%u0101m iel%u0101m Amerikas Savienotaj%u0101s Valst%u012Bs. T%u0101 ir vieta, kur pastaig%u0101joties, iesp%u0113jams paman%u012Bt ar%u012B slaven%u012Bbas. Lai iepaz%u012Btu Beverlihilsas apk%u0101rtni un lai apl%u016Bkotu grandioz%u0101s villas un priv%u0101tm%u0101jas, dodieties gar%u0101k%u0101 braucien%u0101 ar nomas auto. Ja v%u0113laties izbaud%u012Btu nesteidz%u012Bgu dienu pludmal%u0113 un iep%u0113rkoties, tad dodieties uz Santa Moniku, kas atrodas apm%u0113ram 15 min%u016B%u0161u brauciena att%u0101lum%u0101 no Beverlihilsas. Ja apmekl%u0113siet Santa Moniku ned%u0113%u013Cas nogal%u0113, nepalaidiet gar%u0101m iesp%u0113ju pab%u016Bt zemnieku tirdzi%u0146%u0101 (Farmers Market), kur var valda pat%u012Bkama atmosf%u0113ra. Ar nomas auto J%u016Bs varat doties ar%u012B no Beverlihilsas uz Losand%u017Eelosas pils%u0113tas centru un izbaud%u012Bt to, ko %u0161%u012B lielpils%u0113ta var pied%u0101v%u0101t. Lai ko J%u016Bs izv%u0113l%u0113tos dar%u012Bt Beverlihils%u0101 un t%u0101s apk%u0101rtn%u0113, izbaudiet autentisku Kalifornijas saj%u016Btu, ce%u013Cojot ar nomas auto!

 
 

Jūsu ieguvumi ar Sixt

 • Sixt zemākās cenas garantija
 • Jauni auto - vidēji ne vecāki par 3 mēnešiem
 • Bezmaksas atcelšana un datu maiņa, izvēloties maksāt, saņemot automašīnu
 • Miles & More - saņemiet punktus
 • Nekādu slēpto izmaksu
 • Vācijas lielākā un labākā auto noma
 • Nekādas kredītkartes maksas
 • Izcils klientu serviss 24/7